Tilskud til høreapparat behandling pr. januar 2018

Offentligt tilskud via regionerne 

1 høreapparat 4.108,- kr

2 høreapparater 6.477,- kr

Sygeforsikringen Danmark

Gruppe 1 & 2 får refunderet 1.500,- kr pr høreapparat

Gruppe 5 får refunderet 1.000,- kr pr høreapparat

Helbredstillæg via kommunen refunderer den individuelle % sats man har. Refusionen gives af egenbetaling efter offentligt tilskud og refusion fra sygeforsikringen Danmark er fratrukket.

Helbredstillæg

Op til 85% refundering af egenbetaling ved helbredstillæg

Høreklinikken hjælper med alle ansøgninger og indbretninger