Køb dit Høreapparat hos os i Valby nær Vanløse & Frederiksberg

Tilskud til høreapparatbehandling

Offentligt tilskud via regionerne

Du er berrettiget til offentligt tilskud via regionerne når:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du har et dokumenteret høretab
  • Du er førstegangsbruger, eller har høreapparater, der er mindst 4 år gamle (der gives nyt tilskud hvert 4. år)
  • Du har en henvisning fra en ørelæge (kun som førstegangsbruger).

Tilskuddet er på 4.129 kr. for det første øre og 2.373 kr. for det andet øre.

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af sygeforsikring Danmark kan du være berrettiget til et tilskud fra dem.

Selve tilskuddet afhænger af, hvilken forsikringsgruppe, du tilhører:

  • Gruppe 1 & 2 får refunderet 1.500 kr. pr. høreapparat
  • Gruppe 5 får refunderet 1.000 kr. pr. høreapparat.
Læs mere om sygeforsikringen “danmark”

Helbredstillæg

Er du folkepensionist eller modtager du førtidspension (efter de gamle regler fra før 2013)? Så er det muligt for dig at få dækket op til 85% af egenbetalingen med det, der hedder et helbredstillæg.

Tillægget kan søges gennem kommunen. Og helbredstillægget afhænger blandt andet af din personlige formue.

Helene’s Høreklinik hjælper dig med alle ansøgninger og indberetninger.

Læs mere om helbredstillægget