Tilskud til høreapparat behandling pr. januar 2018

Offentligt tilskud via regionerne

Du er berrettiget til offentligt tilskud via regionerne når:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du har et dokumenteret høretab
  • Du er førstegangsbruger eller har høreapparater, der er mindst 4 år gamle (der gives nyt tilskud hvert 4. år)
  • Du har en henvisning fra en ørelæge (kun som førstegangsbruger)

Tilskuddet er på 4.129,- kr for det første øre og 2.373,- kr for det andet øre.

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af sygeforsikring Danmark kan du være berrettiget til et tilskud fra dem. Selve tilskuddet afhænger af, hvilken forsikringsgruppe, du tilhører.

Gruppe 1 & 2 får refunderet 1.500,- kr pr. høreapparat.

Gruppe 5 får refunderet 1.000,- kr pr. høreapparat.

Læs mere om tilskuddet fra sygeforsikring Danmark.

Helbredstillæg

Er du folkepensionist eller modtager du førtidspension (efter de gamle regler fra før 2013)? Så er det muligt for dig at få dækket op til 85% af egenbetalingen med det, der hedder et helbredstillæg. Tillægget kan søges gennem kommunen.

Helbredstillægget afhænger blandt andet af din personlige formue.

Læs mere om helbredstillægget.

Helene’s Høreklinik hjælper dig med alle ansøgninger og indberetninger.